13 tỉnh, thành đạt tiêu chí ‘vùng xanh’ – KhongSoCho.Net
13 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 9 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), tính đến chiều 18/10.Nguồn: VNExPress

Leave a Comment