19 tỉnh, thành đạt tiêu chí ‘vùng xanh’ – KhongSoCho.Net
19 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 21 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), tính đến sáng 19/10.Nguồn: VNExPress

Leave a Comment