Ảnh hiếm về Trung Quốc thế kỷ 19 – KhongSoCho.Net


Ngôi chùa xây trên hòn đảo giữa dòng Mân Giang ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc năm 1870. John Thompson, từ xứ Scotland của Anh, đã đi ngược dòng Mân Giang ở tỉnh Phúc Kiên để chụp bức ảnh này.

Bộ sưu tập của Loewentheil cũng bao gồm nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia đầu tiên của Trung Quốc. Một số mua lại máy ảnh của các nhiếp ảnh gia phương Tây hoặc bắt chước sản phẩm nước ngoài để chế tạo thiết bị nội địa.Nguồn: VNExPress

Leave a Comment