Cấp độ dịch bệnh của 58 tỉnh, thành – KhongSoCho.Net
25 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 32 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình) và một tỉnh cấp 3, theo thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 20/10.Nguồn: VNExPress

Leave a Comment