Cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành – KhongSoCho.Net
26 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 37 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), theo thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 21/10.Nguồn: VNExPress

Leave a Comment