Bạn phải mất ít nhất 10.000 giờ để thành chuyên gia

Trong một cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” nổi tiếng, tác giả Malcolm Galdwell khẳng định:

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, bạn phải mất ít nhất 10.000 giờ luyện tập, thực hành có mục tiêu.

Cũng có những phản biện lại và có vẻ nghi ngờ về điều đó.

Tiếp tục đọc