Bạn phải mất ít nhất 10.000 giờ để thành chuyên gia

Trong một cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” nổi tiếng, tác giả Malcolm Galdwell khẳng định:

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, bạn phải mất ít nhất 10.000 giờ luyện tập, thực hành có mục tiêu.

Cũng có những phản biện lại và có vẻ nghi ngờ về điều đó.

Tiếp tục đọc

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁI TÂM NGƯỜI THẦY!

Việc chia sẻ kiến thức cho cộng động, học viên là cái tốt. Nhưng bảo thủ thì không tốt chút nào.

Hôm qua buổi cuối cũng như các buổi trước anh chị em học viên góp ý mình luôn tiếp thu và tranh luận (tranh luận không phải đề ai thắng ai thua mà là đưa ra cái nhìn tốt hơn của 1 vấn đề).
Tiếp tục đọc