TP HCM có mấy quận được đặt tên bằng chữ số? – KhongSoCho.Net


TP HCM hiện có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất đặt tên quận theo chữ số.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

TP HCM hiện là một trong số 5 thành phố trực thuộc trung ương, bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Câu 1: Hiện, TP HCM có mấy quận được đặt tên bằng số?

a. 8

b. 10

c. 12

Lê Nam – Tổng hợp