Vị vua nào hơn trăm vợ nhưng không có con ruột? – KhongSoCho.Net


Thứ hai, 25/10/2021, 18:20 (GMT+7)

Ông trị vì lâu nhất triều Nguyễn, có 103 bà vợ nhưng không có người con ruột nào mà phải nhận 3 con nuôi.

Chân dung vị vua trị vì lâu nhất triều Nguyễn. Tranh chân dung được vẽ bởi L.Ruffier

Chân dung vị vua trị vì lâu nhất triều Nguyễn. Tranh chân dung được vẽ bởi L.Ruffier

Câu 1: Vua nào có hơn trăm vợ nhưng không có con ruột?

a. Tự Đức

b. Gia Long

c. Thiệu TrịNguồn: VNExPress

Leave a Comment